Bài đăng

Ứng dụng Adaboost cho bài toán gán nhãn ngữ nghĩa nông

Title: Ứng dụng Adaboost cho bài toán gán nhãn ngữ nghĩa nôngOther Titles: Using AdaBoost for Semantic Role Labeling problemAuthors: Nguyễn, Quang HiệpKeywords: Hệ thống thông tin;Bài toán gán nhãn ngữ nghĩa nông;Trí tuệ nhân tạo;Phương pháp học máy AdaboostIssue Date: 2015Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 52 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14224Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân đội

Title: Công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại Thư viện Quân độiAuthors: Nguyễn, Hoàng Anh
TRẦN, HỮU HUỲNHKeywords: Tài liệu xám;Thư viện Quân độiIssue Date: 2009Publisher: Khoa Thông Tin Thư việnAbstract: Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.Description: KL00021; 79 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33853Appears in Collections:USSH - Undergraduate Theses

Nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viên

Title: Nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viênAuthors: Thanh BìnhKeywords: Giáo dục đại học;Tuyển sinh đại học;Chính sách giáo dụcIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: Số 288 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: TNS04885 ; 3 trURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24385Appears in Collections:VNU Bulletin

Tổng hợp một số dẫn xuất @ Ciano-3-Phenoxibenzil hợp chất tương tự ethofenprox

Title: Tổng hợp một số dẫn xuất @ Ciano-3-Phenoxibenzil hợp chất tương tự ethofenproxAuthors: Lê, Việt TiếnKeywords: Hóa hữu cơ;Thuốc trừ sâu;Chất dẫn xuất;Điều chếIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 136-138URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10700Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC

Un système de spécification de sémantiques pour l'argumentation abstraite = Hệ thống đặc tả ngữ nghĩa cho lập luận trừu tượng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện(Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Un système de spécification de sémantiques pour l'argumentation abstraite = Hệ thống đặc tả ngữ nghĩa cho lập luận trừu tượng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện(Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Hồ, Văn HiếuKeywords: Công nghệ thông tin;Trí tuệ nhân tạoIssue Date: 2016Publisher: H.: Viện Pháp ngữ quốc tếAbstract: Nous avons également utilisé les connaissances théoriques afin d’implémenter un système basé sur des théories argumentatives développées dans l’équipe LILaC. SESAME (www.irit.fr/SESAME)), a été implémenté en Java. Il permet à l’utilisateur de spécifier une sémantique argumentative, pour laquelle ce système génère une formule propositionnelle.Description: 45 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59661Appears in Collections:IFI - Master Theses

Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Title: Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh). ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: Chuyên ngành đào tạo thí điểmAuthors: Nguyễn, Kim Dung
Vũ, Thị Thanh ThảoKeywords: Dịch vụ hỗ trợ;Đánh giá chất lượng;Dịch vụ giáo dục;Giáo dục đại họcIssue Date: 2013Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcAbstract: Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL và SERVPERF, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về dịch vụ hỗ trợ sinh viên của Trường ĐHS (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34360Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Nghiên cứu quy trình tổng hợp imatinib mesylate dùng làm thuốc điều trị ung thư máu.

Title: Nghiên cứu quy trình tổng hợp imatinib mesylate dùng làm thuốc điều trị ung thư máu.Other Titles: Studying the processing synthesis of imatinib mesylate used as a treatment for leukemiaAuthors: Nguyễn, Thị ThuKeywords: Hóa hữu cơ;Ung thư máu;ThuốcIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 73 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13627Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)