Bài đăng

Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.

Title: Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA.Authors: Trần Anh VũKeywords: Đảm bảo chất lượng;Chất lượng giáo dục;Tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA;Trường đại học công lập Việt NamIssue Date: 2017Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dụcURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59206Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ĐBCL, hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH; 2) Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; 3) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động ĐBCL bên trong ở một số trường ĐH công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA. Xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động ĐBCL bên trong trường ĐH (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động ĐBCL bên trong nhà trường; 2) Làm rõ các hoạt động ĐBCL bên t…

Comparing Len Dong ritual of Vietnamese and Gut of Korean (the case study in Hanoi and Seoul) = So sánh nghi lễ lên đồng của người Việt Nam và Gut của người Hàn Quốc (Trường hợp ở Hà Nội và Seoul)

Title: Comparing Len Dong ritual of Vietnamese and Gut of Korean (the case study in Hanoi and Seoul) = So sánh nghi lễ lên đồng của người Việt Nam và Gut của người Hàn Quốc (Trường hợp ở Hà Nội và Seoul). Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Authors: Ngô, Đức Thịnh , người hướng dẫn
Bùi, Lê Khánh ChiKeywords: Việt Nam học;Lên đồng;Gut;Hàn Quốc;Nghi lễ dân gian;Tín ngưỡng dân gianIssue Date: 2013Publisher: Việt Nghiên cứu và Khoa học Phát triểnAbstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nghiên cứu và Khoa học Phát triển -- Việt Nam học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53095Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Nghiên cứu tách loại Ni2+ trong nước bằng than bùn

Title: Nghiên cứu tách loại Ni2+ trong nước bằng than bùnAuthors: Hoàng, Thị Hương QuếKeywords: Môi trường nước;Môi trường nước;Than bùn;Than bùnIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 567-572
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25483Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Nghiên cứu về các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp từ vựng trong truyện ngắn Ông biết tuốt của nhà văn Somerset Maugham. Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thống

Title: Nghiên cứu về các đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ pháp từ vựng trong truyện ngắn Ông biết tuốt của nhà văn Somerset Maugham. Phân tích theo quan điểm chức năng hệ thốngOther Titles: A study on the semantic and lexicogrammatical features of the short story Mr. Know All by W. Somerset Maugham: A systemic functional analysisAuthors: Nguyễn, Thị Bích LiênKeywords: Ngữ pháp;Từ vựng;Tiếng Anh;Maugham, W. SomersetIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 47 pURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14111Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

THÔNG TIN KHU VỰC HỌC NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA THĂNG LONG - HÀ NỘI TRONG CÁC THẾ KỶ XVIII VÀ XIX

Title: THÔNG TIN KHU VỰC HỌC NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ HÓA THĂNG LONG - HÀ NỘI TRONG CÁC THẾ KỶ XVIII VÀ XIXAuthors: Mamoru, Shibayama
Trương Xuân, LuậnKeywords: Đô thị hóa;Thăng Long;Hà NộiIssue Date: 2015Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triểnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/155Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Ngành hàng không Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

Title: Ngành hàng không Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triểnAuthors: Nguyễn, Huy DươngKeywords: Hàng không dân dụng;Kinh tế;Việt NamIssue Date: 2005Publisher: ĐHQGCitation: 112 tr.Abstract: Làm rõ vai trò của ngành Hàng không và phân tích kinh nghiệm phát triển ngành hàng không của một số nước trên thế giới, rút ra những bài học cho ngành hàng không Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995 đến nay về các mặt mạnh, yếu và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của ngành thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện các văn bản pháp luật và cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh hợp tác quốc tế; đổi mới cơ cấu tổ chức và quản lý cũng như xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng, tăng cường các nguồn vốn đầu tư, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường khai thác nhằm phát triển ngành Hàng không Việt Nam đến năm 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12391Appears in C…